Zala megyei honlap

OMVK ikon

Vissza a főoldalra

OMVK ikon

Elküldés e-mailben

Tisztségviselők

2017. 11. 22. | OMVK Zala megyei szervezete |

Az OMVK Zala megyei Területi Szervezetének tisztségviselői:

Az OMVK Zala Megyei Területi Szervezete Vezetősége és tisztségviselői

Az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete 2017. július 13-án megválasztott tisztségviselői:

 

Elnök:

Nádor László dr.

Sportvadász alelnök:

Paál Tibor

Hivatásos vadász alelnök:

Páll Tamás

Titkár

Győrvári Attila

Vezetőségi tagok:

Pálinkás Róbert

 

Szabó Antal dr.

 

Etikai Bizottság elnöke:

tagjai:

Mesterházy István dr.

Horváth Árpád
Pálinkás Ákos (hiv. vadász)
Szakács István (hiv. vadász) 
Takács József

 

Felügyelő Bizottság elnöke:
tagja:

Tóth Péter dr.
Ernszt Tamás
Németh Lajos

 

Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság  elnöke:


tagjai:


Hopp Tamás


Feiszt Ottó
Kreiner Roland
Tóth Csaba PhD

Varga Ernő

 

Sportvadász országos küldöttek:

Feiszt Ottó
Győrvári Attila
Nádor László dr.
Néber Szilveszter
Paál Tibor
Szabó Antal dr.
Takács Pál
Varga Gellért

 

Hivatásos vadász országos küldöttek:

Gróf Jácint
Hopp Tamás
Kreiner Roland
Páll Tamás

Tóth Csaba PhD

 

A területi vezetőség

 

A területi küldöttgyűlés titkos szavazással területi vezetőséget választ, amely az új vezetőség megválasztásáig látja el feladatát.

A területi vezetőség tagjai:

a) elnök,

b) kamarai osztályonként egy-egy alelnök,

c) titkár,

d) a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság elnöke,

e) két fő vezetőségi tag.

A területi vezetőség üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja, amelyre az Etikai és a Felügyelő Bizottság elnökét meg kell hívni. A területi vezetőség üléseit az elnök hívja össze.

A területi vezetőség ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény, illetve a területi küldöttgyűlés részére meghatároz.

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) döntés a küldöttgyűlés összehívásáról,

b) döntés a tagfelvételi kérelmekről, a tagsági viszony felfüggesztése, illetve a felfüggesztett tagsági viszony helyreállítása tárgyában, illetve indokolt írásbeli határozattal – az etikai büntetésként kiszabott kizárás kivételével – az érintett tag kizárása a Kamarából,

c) a Kamara tevékenységét, illetve a sport- és hivatásos vadászok szakmai érdekét érintő jogszabályokkal kapcsolatos területi véleményezési jog gyakorlása,

d) a területi szakbizottságok létrehozása esetén azok elnökének és tagjainak felkérése,

e) a törvény vagy az Alapszabály által előírt egyéb feladatok ellátása,

f) a területi Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsághoz a vadászatra jogosultak részéről pályázati rendszerben benyújtott, az Országos Vadgazdálkodási Alapból igényelt támogatások véleményezése és annak megküldése az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságnak.

A vezetőség akkor határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van.

A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő írnak alá.

 

Partnerek, kapcsolódó oldalak

Országos Magyar Vadászati Védegylet - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNimród Vadászújság - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereFöldművelésügyi Minisztérium - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzeti Agrárgazdasági Kamara - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNissan - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereHazai Vadász Magazin - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereKos Fashion - az OMVK hivatalos partnereOrszágos Erdészeti Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereMagyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereMagyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete - az Országos Magyar Vadászkamara partnereEurópai Vadászszövetségek Szövetsége - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete - az Országos Magyar Vadászkamara partnere
BirdieCar elektromos autók - vadászoknak isOnline vadászvizsga tesztHazai Vadász Magazin - a Veszprém megyei Vadászkamara partnereHunttrophy.com