Zala megyei honlap

OMVK ikon

Vissza a főoldalra

OMVK ikon

Elküldés e-mailben

Bizottságok

2018. 02. 09. | OMVK Zala megyei szervezete |

Az OMVK Zala megyei Területi Szervezetének bizottságai és szakbizottságai, az egyes testületek tagjai.

 

Etikai Bizottság

elnök: Dr. Mesterházy István

tagok:

Horváth Árpád
Pálinkás Ákos

Szakács István
Takács József

 

Felügyelő Bizottság

elnök: Dr. Tóth Péter

tagok:

Ernszt Tamás
Németh Lajos

 

 

Vadvédelmi- és Vadgazdálkodási Bizottság

elnök: Hopp Tamás

tagok:

Feiszt Ottó
Kreiner Roland
Tóth Csaba PhD
Varga Ernő
 

Az OMVK Zala Megyei Területi Szervezete bizottságai és szakbizottságai javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó feladatokat látnak el, így segítve az Elnökség munkáját.

 

Területi bizottságok

Területi Etikai Bizottság

A területi küldöttgyűlés – döntésétől függően – 4-9 tagból és elnökből álló területi Etikai Bizottságot választ négyévi időtartamra. A tagokból legalább kettőt a Hivatásos Vadászok Kamarai Osztályának tagjai közül kell választani.

A területi Etikai Bizottság üléseit az elnök hívja össze, illetve vezeti.

A területi Etikai Bizottság feladatai

a) a területi szervezet tagjaival szemben az Etikai Szabályzatban foglaltak betartásával, az első fokú etikai eljárás lefolytatása, határozathozatal,

b) általános érvényű etikai irányelvek megfogalmazásának kezdeményezése az Országos Etikai Bizottságnál.

A területi Etikai Bizottság működésére, eljárásának rendjére, a Kamara Etikai Szabályzata az irányadó.

  

Területi Felügyelő Bizottság

A területi Felügyelő Bizottság a területi küldöttgyűlés által megválasztott két tagból, valamint elnökből áll, akiket négy évre választanak.

A területi Felügyelő Bizottság ellenőrzi a területi szervezet működésére, gazdálkodására, pénzügyi- és számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályok érvényesülését a területi szerveknél és tisztségviselőknél. Ellenőrzi, hogy az Országos Vadgazdálkodási Alappal kapcsolatban a területi szervezetekhez benyújtott pályázatok végrehajtása megfelel-e a pályázatokban vállalt kötelezettségeknek. Amennyiben eltérést tapasztal, azt jelzi a Felügyelőbizottságnak. Ha a területi Felügyelő Bizottság tagja az ellenőrzött szervezetnél tag vagy tisztségviselő, akkor ez a személy az ellenőrzésben nem vehet részt.

A területi szervezet valamennyi testületi szerve és tisztségviselője köteles a területi Felügyelő Bizottság ellenőrzéseit elősegíteni, a kért tájékoztatást, illetve a szükséges okiratokat rendelkezésre bocsátani.

A területi Felügyelő Bizottság az általa észlelt hiányosságok esetén, az alábbi intézkedéseket teheti:

a) csekélyebb súlyú hiányosság megállapítása esetén írásban felhívja a vizsgált szervezet vagy tisztségviselő figyelmét a megállapított hiányosságra és rámutat a helyes eljárásra,

b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja a területi vezetőséget, illetve annak elnökét és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

Ha a (4) bekezdés d) pontja szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a területi küldöttgyűlés összehívását. Ilyen esetben a területi küldöttgyűlést harminc napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén, vagy azonnali intézkedést igénylő esetben, jogosult saját hatáskörében a területi küldöttgyűlést összehívni.

A területi Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

A területi Felügyelő Bizottság működéséről évente köteles beszámolni a területi küldöttgyűlésnek.

 

Területi Vadvédelmi- és Vadgazdálkodási Bizottság

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság négy tagját és az elnökét a területi küldöttgyűlés választja négyévi időtartamra.

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság ellátja illetékességi területén mindazon feladatokat, amelyeket országos szinten az Országos Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság lát el.

Mind szakmai, mind pedig formai megfelelés szempontjából véleményezi a vadászati jogosultak által az Országos Vadgazdálkodási Alapból igényelt támogatáshoz benyújtott pályázatokat. Valamennyi benyújtott pályázatot véleményes jelentésével együtt a vezetőség elé terjeszti.

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság üléseit az erre a tisztségre megválasztott elnök hívja össze és vezeti le, ügyrendjét saját maga állapítja meg.

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá.

A Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság működéséről évente köteles beszámolni a területi küldöttgyűlésnek.

 


 

Területi szakbizottságok

 

Az a területi szakbizottságokat a területi Elnökség hozhatja létre és szüntetheti meg. Elnöküket és a tagokat szintén az Elnökség kéri fel. A szakbizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják meg. A szakbizottságok üléseire – tagjain kívül – meg kell hívni a Kamara titkárát. Az ülésre más személyek is meghívhatók. A meghívottak az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Indokolt esetben több szakbizottság együttes ülést tarthat.

A területi vezetőség a következő szakbizottságokat hozta létre

2017. augusztus 31-én és 2017. október 17-én

Vadászkutya Szakbizottság

                                               Elnök:                     Kiss Norbert                        

                                               Tagok:                    Egle Zoltán                

                                                                                  Keresztes János

                                                                                  Kozma József

                                                                                  Osadczuk Csaba

 

Sportlövő Szakbizottság

                                               Elnök:                      Gróf András

                                               Tagok:                    Gróf Jácint Lajos

                                                                                   Keczeli Zoltán

                                                                                  

Vadászati Hagyományokat Ápoló Kulturális Szakbizottság

                                               Elnök:                      Varga Gellért

                                               Tagok:                     Karvalics Anett

                                                                                    Rosta László

 

Társadalmi Kapcsolatok Szakbizottság

                                               Elnök:                      Takács Pál

                                               Tagok:                     Domján István

                                                                                    Dr. Khern Henrietta

 

A területi vezetőség szükség szerint javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként szakbizottságokat hozhat létre, illetőleg azokat megszüntetheti.

A szakbizottságok elnökeit és tagjait a területi vezetőség kéri fel a bizottsági tagságra.

A szakbizottságok ügyrendjüket saját maguk állapítják meg.

A szakbizottságok üléseire – tagjain kívül – meg kell hívni a területi szervezet titkárát, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen.

 

Partnerek, kapcsolódó oldalak

Országos Magyar Vadászati Védegylet - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNimród Vadászújság - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereFöldművelésügyi Minisztérium - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzeti Agrárgazdasági Kamara - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNissan - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereHazai Vadász Magazin - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereKos Fashion - az OMVK hivatalos partnereOrszágos Erdészeti Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereMagyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereMagyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete - az Országos Magyar Vadászkamara partnereEurópai Vadászszövetségek Szövetsége - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete - az Országos Magyar Vadászkamara partnere
Hunttrophy.comOnline vadászvizsga tesztHazai Vadász Magazin - a Veszprém megyei Vadászkamara partnereBirdieCar elektromos autók - vadászoknak is