központi honlap

OMVK ikon

Vissza a főoldalra

OMVK ikon

Elküldés e-mailben

Kiegészítés és értelmezés az Országos Vadgazdálkodási Alap dokumentumaihoz

2017. 11. 22. | OMVK központi szervezete |

Az alábbiakban foglaljuk össze az Országos Vadgazdálkodási Alap dokumentumaihoz fűzött kiegészítéseket és értelmezéseket. A lista rendszeresen frissül.

 

Legutóbbi frissítés: 2017. november 17.

 

Pályázati felhívás, 2017.
(a dokumentum elérhető ide kattintva)

A 2/2. pontban megjelölt támogatási cél esetében kimaradt a támogatható tételek felsorolásából a „földhasználóval földterület vadgazdálkodási célú művelésére, vagy adott földterület búvó- vagy táplálkozóhelyként vadállomány szempontjából előnyös állapotban tartásának érdekében kötött együttműködési megállapodás díja” szövegrész.

A 2/4. pont alatt a támogatható tevékenységek közül a megbízási díj alatt vállalkozói megbízási díjat kell érteni, csak számla ellenében történő kifizetés számolható el.

A 2/5. célterület esetében a feltételek közül a 2/1., 2/2. célprogramok valamelyikére és a 2/4. célprogramra elnyert támogatás megléte csak a törzsállomány pótlás esetén jelent kötelezettséget. Vagyis az etető és itató berendezések beszerzése esetén, ha nem kerül élővad kihelyezésre állománypótlási céllal, akkor ez önmagában is befogadható pályázat.

Az elszámolható költségeket részletező, 4. pontban a beruházási költségek felsorolásából kimaradt a „vetőmag” szövegrész.

Az 5. pontban felsorolt nem elszámolható költségek önerőként sem tüntethetők fel a pályázatban.

A 3. pontban a nem támogatható tevékenységek között felsorolt „vadkárelhárító-kerítés építés” szövegrészhez a következő megjegyzés kapcsolódik: kivéve a 2/1. pontban megjelölt beavatkozások esetében az első évben megépített védőkerítés.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek közül az engedély-, vagy bejelentés köteles tevékenységekre vonatkozóan a kamara a jogerős és érvényes engedélyek beszerzésének határnapját a pályázat benyújtási határidejében állapítja meg. A szükséges engedélyeket a pályázó a pályázattal együtt, annak részeként köteles benyújtani.

Ez alól kivételt kizárólag az apróvad állománypótlásához szükséges engedélyek jelentenek, ugyanis a kibocsátás az éves vadgazdálkodási tervhez kötődik, a vadászati hatóság az erre vonatkozó engedélyt leghamarabb a terv elfogadásával egy időben tudja megadni.

A Pályázónak ugyanakkor pályázatában vállalni kell, hogy benyújtja a kibocsátásra vonatkozó kérelmét, az erre vonatkozó engedélyének hiteles másolatát pedig az engedély kézhez vétele után legkésőbb 8 naptári napon belül megküldi a Támogató részére.

A pályázati adatlapot kiegészítettük egy, a konzorciumi formában pályázók részére kötelezően kitöltendő összesítővel, továbbá egyértelművé tettük a nyilatkozat fülön szereplő kijelentéseket.

 

A konzorciumi pályázatokkal kapcsolatos értelmezések:

A konzorcium által benyújtott pályázatot – függetlenül attól, hogy hány elemből áll – a bírálat során egy pályázatnak kell tekinteni. A konzorciumi formában benyújtott pályázatra is vonatkozik, hogy konzorciumi tagonként egy témában csak egy pályázat vehető figyelembe. A konzorciumi pályázat részét képező pályázati célok támogatási összegei összeadódnak.

A pályázat beadásához előírt dokumentumokat konzorciumi tagonként és pályázati célonként kell összeállítani.

A konzorciumi tagok akármelyik célterülettel kapcsolatos támogatási igényüket csak a konzorciumi pályázat részeként adhatják le, emellett önállóan már nem pályázhatnak.

Amennyiben a konzorciumi pályázatban összefoglalt bármely pályázatrész – amelyet egy jogosult, egy adott célterülettel kapcsolatban állított össze – formai vagy tartalmi szempontból hibás, akkor az egész pályázat hibásnak minősül és nem támogatható.

 

Támogatási szerződés
(a dokumentum elérhető ide kattintva)

A dokumentum 3.4./b pontjának „az egyedi nettó 300.000,- forintot meghaladó értékű áru beszerzése vagy szolgáltatás igénybevétele esetén 3 árajánlat” szövegű, első bekezdése hibásan került be, nem kell figyelembe venni.

 

Együttműködési megállapodás a földhasználóval
(régebbi verzió | újabb verzió)

A mellékelt együttműködési megállapodás nem szól a földhasználat átadásáról, csak a benne megjelölt földterületek vadbarát módon történő művelését és az erre vonatkozó többletköltségek rendezését rögzíti.

Az Országos Vadgazdálkodási Alap 2017. évi Pályázati Felhívásának mellékleteként közzétett „Együttműködési megállapodás a vadászatra jogosult és a földtulajdonos/földhasználó között” című dokumentum egy lehetséges minta, tehát – amennyiben az adott pályázat szempontjából releváns – nem kizárólag ezzel azonos formátumú és tartalmú melléklet fogadható el.

A földhasználóval kötött együttműködési megállapodás adattartalmával kapcsolatos követelmény az, hogy a megállapodásban részes felek, valamint az érintett terület egyértelmű azonosíthatóságához szükséges adatokat tartalmazza, továbbá a felek fektessék le, hogy a megállapodásban szereplő földterület művelése során szem előtt tartják az 50/2008 (IV. 24.) FVM rendeletben meghatározott Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotot (HMKÁ), a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodói Követelményeket (JFGK) és a Kölcsönös Megfeleltetést (KM).

   


   

  Részletes információ az Országos Vadgazdálkodási Alapról és a kapcsolódó dokumentumok
  (Kattintson!)

  Partnerek, kapcsolódó oldalak

  Országos Magyar Vadászati Védegylet - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNimród Vadászújság - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereFöldművelésügyi Minisztérium - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzeti Agrárgazdasági Kamara - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNissan - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereHazai Vadász Magazin - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereKos Fashion - az OMVK hivatalos partnereOrszágos Erdészeti Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereMagyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereMagyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete - az Országos Magyar Vadászkamara partnereEurópai Vadászszövetségek Szövetsége - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete - az Országos Magyar Vadászkamara partnere
  Online vadászvizsga tesztBirdieCar elektromos autók - vadászoknak isHunttrophy.comHazai Vadász Magazin - a Veszprém megyei Vadászkamara partnere