központi honlap

OMVK ikon

Vissza a főoldalra

OMVK ikon

Elküldés e-mailben

Titkári értekezlet - hatékony az engedélykiadás

2017. 06. 23. | Az OMVK központi szervezete |

Az OMVK 2017 márciusa óta adja ki a külföldi vadászok engedélyeit. A 2017. június 8-án a Medve utcai központban megtartott értekezleten az eddigi tapasztalatokat összesítették az érintettek. Emellett szó esett egyéb aktualitásokról is, így a többi között a vadgazdálkodási alap pályázati feltételeinek kidolgozásáról és az új honlap működéséről.

Plavecz János köszöntése az OMVK 2017. június 23-ai titkári értekezletén
Plavecz János és Pechtol János

Az ülés elején Pechtol János főtitkár külön köszöntötte Plavecz Jánost, az OMVK nemrégiben nyugdíjba vonult Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei titkárát, megyei fővadászt, méltatva évtizedes érdekképviseleti munkáját és a Szabolcsban elért eredményeit.

 

A vadászati engedélyek kiadásáról

A vadászati engedélyek kiadásáról Pechtol János elmondta: az ehhez szükséges program időben elkészült, a rendszer elindult, az ügyintézés minden megyében zökkenőmentesen megy. Mostanra minden olyan körülményt, amelyek korábban kisebb technikai nehézségekhez vezettek, sikerült kiküszöbölni.Bíró Gabriella, az OMVK főmunkatársa, aki összefogja az engedélykiadáshoz kapcsolódó feladatokat, megköszönte az OMVK megyei Területi Szervezeteinél dolgozó adminisztrátorok munkáját, kiemelve: az új feladatot lendületesen, szervezetten sikerült átvennie a vadászkamarának. Az elmúlt hónapokban kiadott dokumentumokról már egy igen részletes statisztika is rendelkezésre áll, amelyet Kőhegyi János, a rendszer fejlesztője ismertetett. A március 1-jétől május 31-éig tartó időszak adatairól szólva egyebek mellett arról tájékoztatott, hogy országosan 4843 vadászati engedélyt adtak ki: a legtöbbet – több mint 600-at – Vas megyében, a második helyen Zala áll, a harmadikon Győr-Moson-Sopron. Az egy hónapra szóló engedélyek az összes 84%-át adják ki, a második helyen 13%-kal az éves engedélyek állnak, a néhány hónapra szólók 1% körüli részaránnyal szerepelnek. Ami az engedélyt kérő vadászok országonkénti megoszlását illeti, a legtöbben Ausztriából érkeztek (51%), a második helyen a szlovákok állnak (15%), a harmadikon a németek (11%), őket követik az olaszok (8%), az egyéb országokból érkezők pedig 2% alatt vannak. Az engedély iránti kérelmek 74%-át vadászatra jogosultak adták be, 26%-ot pedig vadászatszervezők. A fejlesztés egyik lehetőségeként felmerült, hogy az adatbevitelt a kérelmet benyújtók végezhessék el az Interneten keresztül. Ezeken kívül egyéb javaslatok is elhangzottak a megyei szervezetek titkárai részéről az engedélykiadás rendszerének finomítására.

Az OMVK 2017. június 23-ai titkári értekezlete
Titkári értekezlet

A vadgazdálkodási alapról

Külön napirendi pontként szerepelt az Országos Vadgazdálkodási Alap működési rendszere, amelynek összeállításán több hónapja dolgozik az OMVK Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottsága. Az alap létrehozását a szervezet Alapszabálya írja elő a 2017-es küldöttközgyűlés által megszavazott módosítás értelmében. A részleteket Pechtol Lajos Fejér megyei titkár ismertette, aki a bizottságon belül összefogja az alap pályázati feltételrendszerének kidolgozását. Kiemelte: a vadászati jogszabályok változásainak következtében a kamara és a vadgazdálkodás lehetőségei jelentősen bővültek. Mint elmondta, az alap pályázati rendszerben fog működni, amelynek keretében vadászatra jogosult szervezetek igényelhetnek támogatást a megyei Területi Szervezetektől. A benyújtott pályázati anyagokat a megyék Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottságai bírálják el, a megyei elnökségek hagyják jóvá, majd továbbítják az központba. Itt a vadgazdálkodási bizottság véleményezi, és ha a vadgazdálkodók több pályázati forrást igényelnek az adott évben, mint amennyi rendelkezésre áll, rangsorolja a pályázatokat, majd az országos Elnökség dönthet a támogatásokról. Ezt követően kezdődhetnek meg a kifizetések, amelyeket ellenőrzések is követnek majd.

Az OMVK 2017. június 23-ai titkári értekezlete
Titkári értekezlet

A vadászatra jogosultak várhatóan társult formában, konzorciumként is pályázhatnak, a támogatott vadgazdálkodók pedig tudományos műhelyeket és civil szervezeteket is bevonhatnak a munkába. Ez utóbbiak között állatvédők is szerephez juthatnak, ha az adott pályázat érinti a szakterületüket, így például a vad belterületi megjelenését vagy a kóbor kutyák problémáját. Felmerült a mintaterületek kialakításának gondolata is.

Ami a határidőket illeti, idén már körülbelül 200 millió forint fordítható az alap finanszírozására. A szakbizottság azt javasolja, hogy ezt az összeget – mivel idén már gyakorlatilag kizárt a felhasználása – az OMVK görgesse tovább a 2018-19-es vadászati évre, megemelve az alap indulóösszegét. A működési szabályzatnak szeptember 15-éig kell elkészülnie, ahogy a javasolt célokat is addig fogalmazhatja meg a bizottság. Ezek Elnökség általi jóváhagyását követően a pályázatok kiírása október 30-áig várható, a pályázatok beküldési határideje a megyékhez december 1-je. A megyék decemberben értékelik az anyagokat, és egy elnökségi ülésen jóváhagyják, majd elküldik az országos bizottságnak. Ez januárban tekintheti át a pályázatokat, majd átadhatja az országos Elnökségnek, amely február 28-áig jóváhagyja a megfelelőnek ítélteket. A folyósítás a jogosultaknak március 31-éig kell hogy megtörténjen.

Az elhangzottakat dr. Jámbor László, az OMVK elnöke azzal egészítette ki, hogy a célok – amelyeket évenként meghatároz az elnökség – konkrétak kell hogy legyenek, és ebből kifolyólag pályázatonként eltérhet a futamidő, a követelmény, az önrész vagy éppen az ellenőrzési periódusok.

A megyei titkárok az elhangzottak tükrében az elkövetkező hetekben tehetik meg javaslataikat írásban Pechtol Lajosnak, amelyeket így a Vadvédelmi és Vadgazdálkodási Bizottság figyelembe tud venni az anyag összeállításában.

 

Új honlap

Az OMVK idén indult, új honlapjával kapcsolatos tapasztalatokat Földvári Attila kommunikációs főmunkatárs foglalta össze. Mint emlékeztetett, 2015-ben született meg a döntés arról, hogy a vadászkamarának legyen egy egységes honlapja. Az oldal április 20-án indult el. Az országos jelentőségű, általános információk – így például a vadászjegy kiváltására vonatkozó tájékoztató vagy a vadászvizsgához kapcsolódó információk – mind fent vannak az oldalon (elérhetők a főmenüből az oldal tetején). A korábbi országos híranyagok áttöltése folyamatos, az országos eseménynaptár teljes. A megyék jelentős része is megkezdte az átállást az új honlapra. Földvári Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy a tagság és a vadászat iránt érdeklődők informálásában egyre hangsúlyosabb a közösségi média szerepe is, ezért az OMVK tájékoztatói a Facebook-on is megtalálhatók.

 

Az OMVK 2017. június 23-ai titkári értekezlete
Titkári értekezlet

Vadászati világkiállítás

Az egyéb napirendi pontok között dr. Jámbor László a 2021-es Vadászati Világkiállításról is tájékoztatta a jelenlévőket. A vadászati érdekképviseleteket az esemény szervezői két témakörhöz kapcsolódó feladatokkal bízták meg. Az egyik a vadászat társadalmi elfogadottságának javításával összefüggő rendezvények szervezése az ország minden megyéjében, ami voltaképp a jelenleg is megrendezett éves események kibővítését jelenti. A másik feladat pedig a magyar vadgazdálkodás bemutatása szakmai szempontból, ami közvetve a külföldi vadászvendégek számának növekedését is elősegítheti.

Mindemellett a HUNGEXPO-n, mint a Világkiállítás központi helyszínén is lesz feladata az OMVK-nak és az OMVV-nek. Itt három különleges kiállítást rendeznek be. Az egyik ismerteti a vadgazdálkodás szerepét az ökológiában, a második ebből kiindulva bemutatja 1000 év magyar vadászatának történetét, a harmadik pedig a klasszikus értelemben vett, mai vadászatról szóló tárlat lesz. A kiállítások berendezésének koordinálása, szervezése szintén az érdekképviseletekre hárul. Az elnök hozzátette: az 2021-es eseménysorozat minden nagyobb rendezvénye arra az alapgondolatra épül, hogy a vadgazdálkodás a nagy ökológiai egész része, és csak fenntarthatóan folytatható. Mindezért nem egy klasszikus vadászati kiállítása, vásárra látogathatnak majd el az érdeklődők.

Mindezzel kapcsolatban a megyei vadászkamaráktól augusztus 15-éig vár ötleteket, javaslatokat az elnök. Ezt követően a javaslatcsomag más érintett szervezetek felvetéseivel egyetemben a Miniszterelnökséghez kerül, és a konkrét, ütemezett feladatterv alapját képezi majd.

 

A hatvani Vadászati Múzeumról

Dr. Jámbor László tájékoztatott a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum az OMVK-nak történő átadásáról is. Az ingatlan – amely a 2021-es Vadászati Világkiállítás egyik kiemelt helyszíne is lesz – a jelenlegi tervek szerint legkésőbb 2018 elejétől kerülhet tehermentesen a kamara tulajdonába. Ezután az OMVK székhelye is a múzeum épületébe költözhet. Az intézményben jelentős fejlesztéseket helyezett kilátásba az elnök. A cél, hogy záros határidőn belül egy gyerekeket megszólító, interaktív kiállítótér fogadja a látogatókat, amely egyéb programok megtartására is alkalmas.

 

Partnerek, kapcsolódó oldalak

Országos Magyar Vadászati Védegylet - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNimród Vadászújság - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereFöldművelésügyi Minisztérium - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzeti Agrárgazdasági Kamara - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereNissan - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereHazai Vadász Magazin - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereKos Fashion - az OMVK hivatalos partnereOrszágos Erdészeti Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) partnereMagyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereMagyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - az Országos Magyar Vadászkamara partnereNemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Szent István Egyetem VadVilág Megőrzési Intézete - az Országos Magyar Vadászkamara partnereEurópai Vadászszövetségek Szövetsége - az Országos Magyar Vadászkamara partnereA Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete - az Országos Magyar Vadászkamara partnere
Hunttrophy.comHazai Vadász Magazin - a Veszprém megyei Vadászkamara partnereBirdieCar elektromos autók - vadászoknak isOnline vadászvizsga teszt